Debatdame

Waar kunt u mij - een Utrechtse dame - voor wakker maken? Vooral voor een bijeenkomst die fris, scherp en sfeervol moet worden geleid ; veelal over gemeentelijk en provinciaal beleid, over het sociaal domein, de zorg en de Omgevingswet, maar eigenlijk over alle publieke en aanverwante zaken ; van duurzame energie, klimaatadaptatie en volkshuisvesting tot partijpolitiek en omstreden projecten ; van inspraakavonden en andere bijeenkomsten waarbij interactie tussen sprekers en publiek van belang is tot verkiezingsdebatten waarbij journalistieke ervaring gewenst is ; geef me een volle zaal, een panel, een maatschappelijk onderwerp, een microfoon en ik ben gelukkig.

Graag nodig ik u uit tot het bekijken van mijn agenda, dan ziet u waar ik me de komende tijd mee bezig houd. In het najaar van 2018 bijvoorbeeld met gezondheidszorg (patientveiligheid, jeugdartsen als belangenbehartiger, ouderengeneeskunde, zorgvastgoed, arbeidsmarkt), met de Omgevingswet, lokale democratie en het Deltaprogramma.

De foto op mijn site is overigens gemaakt door Norbert Geheniau.

Agenda

Bekijk volledige agenda