Over Elisabeth

Over Elisabeth

Op mijn website benadruk ik het werk dat ik alweer ruim twintig jaar het liefste doe en ook op zeer regelmatige basis: het leiden van debatten en andersoortige bijeenkomsten.

GEMEENTELAND EN ZORG

Alweer 7,5 jaar leid ik alle debatten en congressen van Binnenlands Bestuur, een groot voorrecht omdat ik mijn hart heb verpand aan 'gemeente- en provincieland'. Zowel het politieke spel als vele beleidsthema's en maatschappelijke kwesties kunnen mij bekoren. En in de afgelopen jaren is ook het accent komen te liggen op thema's in de zorg en in het sociaal domein. De afgelopen tijd heb ik bijvoorbeeld congressen geleid voor Bohn, Stafleu Van Loghum (uitgever van Skipr, Zorgvisie en Qruxx) over preventie, kwaliteit, goed bestuur en toezicht, zorg & finance, regeldruk. Naast mijn activiteiten als gespreksleider, werk ik sinds mijn 24e in de journalistiek. Ik heb ruim twintig jaar radio gemaakt en begon mijn journalistieke loopbaan schrijvend. Zo was ik politiek verslaggever bij het Utrechts Nieuwsblad en bij RTV Noord-Holland. Dertien jaar geleden ben ik ook in de journalistiek freelancer geworden, ik werd toen meteen freelance verslaggever/redacteur bij BNR Nieuwsradio en bij Omroep Flevoland. Zeven jaar lang heb ik de BNR zorgdebatten voorbereid, voor Harmke Pijpers en Tom van t Hek.

POLITIEK, TOEN AL

In 1994 ben ik afgestudeerd in Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht, op het onderwerp 'fractiediscipline' (artikel 62 Grondwet), werkte ik tijdens mijn studie voor toenmalig CDA-kamerlid Ank Bijleveld en werkte ik pal na mijn studie, na mijn overstap naar GroenLinks, vier jaar lang als fractiemedewerker voor GroenLinks in de stad Utrecht. Ik ben blij dat ik twee politieke partijen van binnen heb mogen leren kennen.

PROGRAMMEREN

Hoewel mijn week gelukkig vol is met opdrachten om bijeenkomsten te leiden, word ik steeds vaker ook gevraagd om een congres of debat te programmeren/produceren. Dit gaat dan om inhoud en de vorm: in overleg bedenken we een opzet, ik nodig sprekers uit, voer de voorgesprekken, maak het inhoudelijk draaiboek, onderhou de contacten en als ik zelf niet de dagvoorzitter ben zorg ik voor een goede overdracht. Ik programmeerde het congres 'De Normale Ambtenaar' van 18 april 2019)van Binnenlands Bestuur en ook het congres 'Sociaal 2018: Doelen en resultaten' op 8 november 2018 van Binnenlands Bestuur en Movisie. Dit laatste congres zal ik ook in 2019 weer programmeren. Zo bereid ik nu (winter 2021) een serie BNR Verkiezingsdebatten voor, die worden geleid door Maarten Bouwhuis: kandidaten strikken, alle verkiezingsprogramma's doorvlooien, stellingen maken, draaiboeken maken, regie.

OVERIGENS

Van 2011 tot 2015 was ik lid van de Goede Dagvoorzitters, en sinds 1 januari 2019 ben ik weer lid. De Goede Dagvoorzitters is een intervisiegroep met vakgenoten die elkaar scherp houden door intervisie en inhoudelijke bijeenkomsten over aspecten van het vak. Ook ben ik lid van The Midfield, een bonte en boeiende verzameling van toezichthouders en bestuurders in het maatschappelijk middenveld.